Lokal tilstedeværelse, enkelhet og felles profilering

Cavalér AS selger selv ikke direkte til sluttbruker. I stedet baserer vi vår suksess på å etablere gode relasjoner med produsenter som har egne kundekontakter og egen ekspertise. Vår forretningsmodell bygger på mange års erfaring og gode referanser. Lokal tilstedeværelse, enkelhet og felles profilering er sentralt, med sikte på å oppnå maksimal suksess i alle involverte ledd.

Et telefonnummer for hele landetKontakt:

 

Navn:
E-post:
Telefon:
Melding:
Haster:
Send til:
 

Vi tilbyr Cavalér garderobe-konsept til utvalgte produsenter i Norge. En Cavalér-produsent selger og produserer i sitt naturlige geografiske område.