Hjelp og tips

Gulv- og takskinneGulv- og takskinne er samme type skinne. Mål: 75 x 9 mm.

  1. Takskinne leveres uten hull for skruer for feste i tak - om ikke annet er avtalt. Skruehull (Ø 3 mm) påføres på de 2 flate partiene på skinnen (se fig. 1), alternerende med ca. 30 til 40 cm avstand. Beregn antall hull og plassering av hull i forhold til skinnens totale lengde.

    Om du har underlag som for eksempel mur, fliser, betong eller annet, og medfølgende festemateriell ikke er godt nok for montering av skinner, så hør med din lokale byggforhandler om alternativt og dertil egnet festemateriell.

  2. Gulvskinne festes enkel med dobbeltsidig tape, eller silikonlim. Tyngden av dørene vil være med å holde gulvskinne sikkert på plass. Sjekk at gulvskinne plasseres loddrett under takskinne, slik at glidehjul ikke belastes unødig i sideretning. Det er viktig at gulvskinne monteres på plant vannrett underlag.


DørprofilDørprofil
Om du har fylling i dine skyvedører som gjør at du er i tvil om hvilken veg døren skal settes opp, så se etter følgende:

  1. Skyvedørshåndtaket skal vende ut fra skapet. Håndtaket er kun på den ene siden av døren, og er ikke til å ta feil av.
  2. Hva som er opp eller ned ser du på merkingen av døren med Cavalér merket.


DekkskinneDekkskinne smettes enkelt på plass etter at du har satt inn dørene. Du løsner skruene slik at det blir ca. 2 mm klaring mellom tak og skinne, trykker inn dekklist og den smetter på plass ved tilpasset spor i dekkskinne og takskinne. Hør etter "klikk"-lyd når dekklisten smetter på plass.

NB! Husk å skrue inn igjen festeskruer for takskinne etter at dekklisten er på plass.

Du kan velge om du vil benytte medfølgende dekklist eller ikke. Om du ønsker, kan du benytte noe som eventuelt passer bedre inn i ditt interiør, annen farge, taper eller annet. Eksempelvis kan du benytte skruer, egnet lim eller lignende til å feste egen produsert bekledning utenpå medfølgende dekklist før du smetter listen på plass.

NB! Husk at total vekt på dekklist ikke bør overstige 2 ganger dekklistens egenvekt. Om du har den minste misstanke om at dekklisen blir for tung og kan medføre skade, så benytt tilleggsfeste for dekklisten. Det er plass for å sette opp ekstra og egne skruefester på dekklisten.